Poduzetnici se suočavaju s velikim poteškoćama kod primjene kružnih principa zbog ograničenih resursa za usvajanje dobrih cirkularnih praksi, ali i primjeni digitalnih tehnologija i „pametnih koncepata“ pomoću kojih tvrtke povećavaju potencijale za kružnu tranziciju.

S druge strane, lanci opskrbe postaju sve skuplji, složeniji i ranjiviji.

U ovom projekti kroz tri radna paketa omogućit ćemo stvaranje nove vrijednosti u odabranim proizvodnim sektorima, prerada plastike i metala, te građevinarstvo temeljeno na principima kružnog gospodarstva (reduce, reuse, recycle).

Projektne aktivnosti odnose se i na razvoj novih alata za unapređenje kružnog gospodarstva u manje

razvijenim regijama, kao i prijenos znanja iz razvijenih u manje razvijene regije zemalja Podunavlja u području kružnog gospodarstva.

Pridruženi partner HGK Županijskoj komori Varaždin je Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

PROGRAM: Interreg Transnacionalni program Dunav

PARTNERI:

Tehnološki park Pomurje (Slovenija)

IFKA (Mađarska)

Poslovno-razvojna agencija regije Karlovy Vary (Češka)

Tehničko sveučilište CLUJ Napoca (Rumunjska)

BRCCI.EU / ICT Cluster (Bugarska)

Naučno Tehnološki Park Čačak (Srbija)

DIH Onex, Banja Luka (BiH)

bwcon (Njemačka)

TU Košice (Slovačka)

Sveučilište primijenjene znanosti Koruška (Austrija)

HGK Županijska komora Varaždin (Hrvatska)

ODA Moldavija

STPMNE, Crna Gora