U procesima proizvodnje troši se obilje resursa i proizvodi mnogo otpada i emisija, posebno u lancima vrijednosti koji se odnose na sektor elektronike, građevinarstva i tekstila. Projekt SMART CIRCUIT putem lanaca DIH-ova uvodi u područje Središnje Europe dobre prakse kružnog gospodarstva, partneri povećavaju znanje i jačaju kapacitete za kružnu proizvodnju.

Stranica projektahttps://www.interreg-central.eu/projects/smart-circuit/
Stranica programa Interreg Central Europehttps://www.interreg-central.eu/

 

Trajanje projekta: 01.04.2023. – 31.03.2026.

 

Partneri:

Tehnološki park Krakow – Poljska

Forschung Burgenland – Austrija

PROFACTOR – Austrija

Fraunhofer IWU – Njemačka

microTech South West e.V. – Njemačka

SIIT Ligurian Technological District Integrated Intelligent Systems – Italija

COMET Scrl – Friuli Venezia Giulia Mechanical Engineering Cluster –    Italija

TECOS – Razvojni center orodjarstva Slovenije – Slovenija

Pannon Business Network Association – Mađarska

Technical University of Kosice – Slovačka

Intemac Solutions ltd – Češka Republika

HGK Županijska komora Varaždin – Hrvatska