PROJEKT

Learning by doing – Jačanje kapaciteta i dionika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u zemljama Podunavlja za učinkovitu modernizaciju sustava strukovnog obrazovanja

 

Program:
Interreg – Danube Transnational Program

Početak: 01.01.2017
Završetak: 30.06.2019

Ukupni proračun :  2.358.967,80 EUR

Web: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing

Partneri:
Trgovinska i industrijska komora Budimpešte, Mađarska
Državni ured za strukovno obrazovanje i osposobljavanje i obrazovanje odraslih, Mađarska
Regionalna gospodarska komora Brna, Češka
Gospodarska komora Slovenije, Slovenija
Institut Republike Slovenije za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, Slovenija
Gospodarska komora Vratse, Bugarska
Ministarstvo obrazovanja i znanosti – Područni ured za obrazovanje, Bugarska
Nacionalni centar za razvoj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, Rumunjska
Regionalna gospodarska komora Bratislave, Slovačka
Gospodarska komora Hunedoare, Rumunjska
Gospodarska komora Srbije, Srbija
Institut za unaprjeđenje obrazovanja, Srbija
Gospodarska komora Kantona Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Ministarstvo za obrazovanje, znanost i mlade Kantona Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Varaždin, Hrvatska

Opis projekta

Ekonomska kriza ostavila je tržište rada u zemljama Podunavlja s ozbiljnim strukturnim problemima i nezaposlenošću, a nedovoljno učinkoviti sustavi srednjega strukovnog obrazovanja neusklađeni s potrebama poslodavaca naglašavaju razlike između ponude kvalificirane radne snage i tržišta rada.

Projektom, čija je uloga povezivanje obrazovnih institucija i poduzetničke zajednice unaprijeđeni su kapaciteti dionika strukovnog obrazovanja te se nizom aktivnosti utjecalo na problem nedostatka radne snage, promtno reagiranje tržišta rada na gospodarske promjene. Ciljne skupine projekta su jvane uprave, obrazovni centri, strukovne škole, poduzetnici, potporne institucije.

Ciljne skupine projekta su:

  • mala i srednja poduzeća (MSP)
  • klasteri
  • centri za razvoj i istraživanje / sveučilišta
  • tehnološki parkovi i centri poslovnog razvoja
  • regionalne razvojne agencije
  • kreatori politika
  • institucije strukovnog i visokog obrazovanja