PROJEKT

GREENOMED- Mediteranska transregionalna suradnja za zelene proizvodne inovacije

 

Program:
Interreg Mediteran

Početak: 01-02-2017.
Završetak: 31-12-2019.

Ukupni proračun :  2.050.000 EUR

WEB: https://greenomed.interreg-med.eu/

Partneri:
National Research Council, CNR, Italija 
ASSOCIAZIONE FABBRICA INTELLIGENTE LOMBARDIA, AFIL, Italija  
Associazione Cluster Marche Manufacturing, ACMM, Italija
EURECAT, Španjolska
Tehnološki park Pomurje, Slovenija
Tehnološki park Ljubljana, Slovenija
Klaster Inteligentna energija, Hrvatska
Plastipolis, Francuska
Interbalkan Environment Center, iBEC, Grčka 
Fraunhofer IWU, Njemačka
HGK Županijska komora Varaždin, Hrvatska

Opis projekta

Globalna konkurencija generirala je potrebu među poduzećima, naročito malim i srednjim, da svoje poslovne strategije prilagode opstanku na tržištu.

Proizvodnja, kao važan stup europskog gospodarstva s velikim utjecajem na gospodarstvo, zaposlenost, opću dobrobit društva i okoliš troši oko 30% ukupno proizvedene energije, koristi vrijednu i kritično nedostatnu sirovinu te je odgovorna je za velik dio štetnih emisija u okoliš. Ovim se projektom primjenjuje metodologija za transnacionalnu suradnju koja je izvedena iz već postojeće „VANGUARD metodologije za učinkovitu i održivu proizvodnju“ koja se već provodi u 25 tehnološki naprednih regija Mediterana. Uspostava međusobno povezane mreže pilot postrojenja zahtijeva utvrđivanje zajedničkih izazova i mobilizaciju značajnih resursa. Projekt GREENNOMED povezuje organizacije za potporu poslovanju (klasteri), poduzeća, MSP, istraživačke i inovacijske organizacije, regionalnu upravu kao i širu javnost.

Ciljne skupine projekta su:

  • mala i srednja poduzeća (MSP)
  • klasteri
  • centri za razvoj i istraživanje / sveučilišta
  • tehnološki parkovi i centri poslovnog razvoja
  • regionalne razvojne agencije
  • kreatori politika
  • institucije strukovnog i visokog obrazovanja