Skip to main content

Digitalna transformacija u industriji složen je i zahtjevan proces koji obuhvaća sva poslovna područja i operativne procese. Većina malih i srednjih poduzeća ozbiljno zaostaje u prihvaćanju digitalnih inovacija, stoga je vrlo važno odmah započeti s jačanjem europskih digitalnih inovacijskih kapaciteta u svim sektorima putem mreže digitalno-inovacijskih središta i ulaganja u ljudski kapital spreman za digitalnu transformaciju s potrebnim vještinama za što je Europska komisija osigurala sredstva, prvenstveno u programu Digitalna Europa.

Projekt S3HubsinCE kojeg provodi HGK Županijska komora Varaždin upravo sinergijom digitalno-inovacijskih središta (DIH) u zemljama Središnje Europe, dijeljenjem znanja i najboljih praksi u digitalnoj tranziciji odgovara na ove izazove i otvara mogućnosti za regionalne dionike da se što brže i učinkovitije uključuju u globalne trendove.

Dobar je primjer TECOS – Razvojni centar za alate Slovenije u Celju gdje su već započeli opsežne aktivnosti na povezivanju Industrije 4.0. i robotike s pametnim gradovima, zdravstvom, novim materijalima i kružnim gospodarstvom. Pri tomu su koristili nacionalne instrumente i partnerstva koja su omogućavala postizanje poslovne i istraživačke sinergije na području Tvornica budućnosti i što brže plasiranje novih slovenskih proizvoda i usluga na globalno tržište. Upravo je to misija Strateškog razvojno-inovacijskog partnerstva Slovenije za Tvornice budućnosti čiji je TECOS jedan od nositelja.

Održavanje konkurentnih prednosti svih industrijskih poduzeća, velikih i malih, te odgovarajuća rješenja moguća su samo uz strateške instrumente koji rješavaju problem nedostatka infrastrukture za brz razvoj i prijenos najnovijih tehnoloških rješenja. Veći dionici se posljednjih godina intenzivno pripremaju i opremaju za digitalnu tranziciju, dok mikro i mala poduzeća nemaju na raspolaganju ljudske resurse, niti raspoložive financijske izvore koji bi im omogućili brzi razvoj proizvoda, usluga, tehnologija ili rješenja jer su troškovi fokusiranja na potrebe tržišta, komercijalizacija inovacija i posljedična financijska ulaganja vrlo visoki.

Demonstracijska tvornica budućnosti kao nacionalni demonstracijski centar koju u TECOS-u planiramo omogućit će tvrtkama upoznavanje, testiranje, međusektorsko povezivanje i implementaciju Industrije 4.0 u slovenska poduzeća. Fokusirali smo se na trendove u zelenim tehnologijama i digitalnoj transformaciji te kako uključiti sve dionike”, objasnili su u TECOS-u.

Prilikom nedavne posjete grupe dionika projekta S3HubsinCE iz Varaždinske županije TECOS-u identificirali smo slične izazove i potvrdili nužnost međuregionalnog partnerstava za veću sinergiju i zajedničke akcije u cilju što uspješnije i brže tranzicije poslovnog sektora.

Daljnji planovi suradnje uključuju afirmaciju DIH Connect Varaždin u europskim mrežama koje otvaraju mogućnost realizacije tržišno orijentiranih projekata, razmjene znanja o inovativnim tehnologijama i razvoja digitalnih vještina uz nastavak suradnje s TECOS-om i drugim europskim DIH-ovima.