Skip to main content

HGK – Županijska komora Varaždin jedan je od partnera na projektu S3HubsinCE sufinanciranom iz programa Interreg Središnja Europa u kojem se putem suradnje digitalno-inovacijskih središta (DIH-ova) u partnerskim regijama jačaju potencijali suradnje u tematskim prioritetnim područjima pametne specijalizacije i uspostavlja transnacionalna struktura podrške za digitalnu tranziciju.

Renata Papec iz Županijske komore Varaždin istaknula je da projekt S3HubsinCE pomaže europskim tvrtkama u procesu digitalne transformacije i podržava ih da budu konkurentnije kroz rad tzv. DIH-ova jer danas svaka tvrtka, bila ona visokotehnološka ili ne, može i mora koristiti digitalne mogućnosti.

– Digitalna inovacijska čvorišta ili DIH-ovi djeluju kao one stop shopovi za poduzetnike i podržavaju ih, s jedne strane u pristupu znanju i infrastrukturi, povezivanju na međunarodnoj razini, s druge strane u eksperimentiranju s novim softverima i hardverima, pomažu im u izradi poslovne dokumentacije i nude priliku za zajednički rad. Ovaj proces stvaranja mreže DIH-ova okupio je partnere iz cijele središnje Europe i zajedno je radilo deset iskusnih organizacija iz sedam srednjoeuropskih regija – Austrije, Njemačke, Italije, Poljske, Mađarske, Slovenije i Hrvatske. Cilj je bio podizanje svijesti o koristima digitalne tehnologije, o rušenju barijera koje postoje kod uvođenja digitalnih tehnologija, a prvenstveno mislim na poslovni sektor. Sve je u cilju jačanja kompetencija regionalnih aktera za poticanje digitalne transformacije – kazala je Papec.

Dodala je da je tijekom projekta generirana zajednička transnacionalna struktura, jaka mreža DIH-ova, čiji će najveći dio biti integriran u europsku mrežu koja se upravo gradi u Europskoj uniji.

– Aktivnosti projekta su usmjerene na deset prioritetnih područja odabranih iz strategija pametne specijalizacije uključenih regija i onih tehnologija koje smo odabrali kao ključne za digitalnu tranziciju. Tih deset ključnih tehnologija odabrali smo temeljem ekspertize partnera koji već imaju iskustva i koji imaju dobre prakse u tim tehnologijama pa smo se tako bavili analizom podataka, prediktivnim održavanjem, strojnim vidom, automatizacijom procesa, aditivnom proizvodnjom, digitalnim inovacijama u strojarstvu, Internetom stvari u industriji, pametnim i naprednim materijalima, digitalnim marketingom i kružnim gospodarstvom – rekla je.

Svaka od tih tehnologija imala je svoju posebnu stručnu, radnu skupinu koja je koordinirala aktivnosti u tom tehnološkom setu.

– Aktivnosti koje smo provodili bile su brojne, od mapiranja dionika, identifikacije izazova, izrade planova za suradnju, brojnih studijskih posjeta, sastanaka i rasprava. Rezultati su dokumentirani i donijet je niz strateških preporuka na temelju naučenih lekcija, rasprava dionika i predviđanja budućih trendova. Ukupno smo proveli 73 pilot akcije, od čega 35 obrazovnih akcija i 38 novih projekata. Također smo identificirali mrežu najboljih aktera u digitalnoj transformaciji, nazvali smo ih RIS3 šampioni. To su pioniri digitalne transformacije koji imaju najbolje prakse u digitalizaciji, koje su vrijedne širenja. Svi ti akteri su okupljeni u mreži na razini srednje Europe, kao jednoj transnacionalnoj inovacijskoj mreži koja će sasvim sigurno imati ključnu ulogu u jačanju konkurentnosti i inovativnosti već u ovoj financijskoj perspektivi – zaključila je Papec.

U okviru projekta S3HubsinCE u ponedjeljak, 28. veljače 2022., održan je webinar sa središnjom temom „Digitalna tranzicija poslovnog sektora“.

Predavač Vedran Antoljak jedan je od vodećih stručnjaka za digitalnu transformaciju poslovanja, osnivač i partner savjetničkih tvrtki specijaliziranih za digitalnu tranziciju. Program je uključio primjere transformacije postojećih modela poslovanja i inoviranja novih modela temeljem upotrebe digitalnih rješenja, uvođenje organizacijske agilnosti, te kako se poduzeće može učinkovito pripremiti za tranziciju.

Antoljak je uvodno napomenu da kada se govori o digitalnoj transformaciji poslovanja riječ digitalno je sinonim za brzinu promjena koje se događaju.

– To nije sinonim za IT tehnologiju. To je pojam koji određuje razdoblje u kojem danas mi svi živimo. Transformacija je proces u kojem organizacije prelazi iz jednog načina rada u drugi. U današnjim vremenima digitalna transformacije je posebno bitna jer ona pretpostavlja ne samo tehnološke promjene, već i promjene u organizaciji, procesima, ljudskim navikama, organizacijskoj kulturi, poslovnim modelima. Digitalizaciju mnogi miješaju s digitalnom transformacijom. Digitalizacija je dobra stvar. Dio je digitalne transformacije, a zapravo je tehnološki proces pretvaranja analognog signala u digitalni. Digitalna disrupcija je kako tehnologije utječu na naše poslovanje, na naš život, način na koji komuniciramo s dobavljačima, kupcima, partnerima – pojasnio je Antoljak.